Локација

Испитниот центар „АМД Кичево-Испитува“ - Охрид го покрива југозападниот регион на Република Македонија, односно регионот на СВР Охрид, поточно општините Охрид, Струга, Кичево и Дебар. Сдиштето на испитниот центар е во Охрид, а пријавни места има во Охрид, Струга, Кичево и Дебар.